სტუდენტების მობილობა ბუდაპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლაში (უნგრეთი)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მობილობა ბუდაპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლაში (უნგრეთი)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტები კონსტანტინე ანთაძე და სალომე სიხარულიძე მივლინებულია ბუდაპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლაში 1 წლით ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის გასავლელად.

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნვივერსიტეტსა და ბუდაპეშტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლას შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე აღნიშნული სტუდენტები შესაბამისი პროგრამის დასრულების შემდეგ მიიღებენ ოქსფორდის ბრუკსის უნივერსიტეტისა და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხსა და დიპლომს.