გასვლითი სასწავლო ეკოტური

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გასვლითი სასწავლო ეკოტური

ბიზნესისა და მართვის სკოლის ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისათვის მოეწყო გასვლითი სასწავლო ეკოტური არმაზში. პროექტი განხორციელდა ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამის საგანმანათლებლო პოლიტიკისა და სასწავლო პროგრამის მიხედვით. პროექტში მონაწილეობდნენ ტურიზმის სპეციალობის პირველი დონის სტუდენტები.