შეხვედრა ტურიზმის ექსპერტთან კობა არაბულთან

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


შეხვედრა ტურიზმის ექსპერტთან კობა არაბულთან

„ტურიზმის, რეგიონული განვითარების და ინფორმატიკის ევროპული საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორმა, პროფესორმა და ტურიზმის ექსპერტმა კობა არაბულმა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის, ტურიზმის სპეციალობის სტუდენტებისთვის ჩაატარა ლექცია თემაზე: „ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში“.

 

განხილული იყო ტურიზმის მდგრადი განვითარება, როგორც მომავლის პერსპექტივა, რომელიც ადგილობრივი საზოგადოების მიერ მართული უნდა იყოს სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური მიზნებისათვის.