მასტერ კლასი ალმა მატერში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მასტერ კლასი ალმა მატერში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის ბაზაზე სამართლის მაგისტრატურის

 

სტუდენტებისათვის ჩატარდა „მასტერ კლასი“. მოწვეული გერმანელი სპეციალისტის, ზაარლანდის 

 

უნივერსიტეტის დოქტორანტის ქ-ნი ოდრი შლეგელის ხელმძღვანელობით. აღნიშნული მასტერ კლასის 

 

ფარგლებში წაკითხულ იქნა ლექციათა სპეციალური კურსი შედარებით სამართალმცოდნეობაში კერძო და 

 

სისხლის სამართლის მიმართულებით. 

 

„მასტერ კლასის“ დასრულებისას წარმატებულ მაგისტრანტებს სერტიფიკატები გადაეცათ.