გასვლითი ლექცია სასამართლოში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გასვლითი ლექცია სასამართლოში

პარასკევს 14 ნოემბერს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის 3 დონის სტუდენტები: „იმიტირებული სასამართლო პროცესის“ ფარგლებში იმყოფებოდნენ თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დაესწრნენ პროცესებს და შემდეგომ გაარჩიეს და მიმოიხილეს თითოეული პროცესი სამართლებრივ ჭრილში.