პუბლიკაციების შესაძლებლობა ევროპულ ჟურნალებში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პუბლიკაციების შესაძლებლობა ევროპულ ჟურნალებში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მკვლევარებსა და დოქტორანტებს შესაძლებლობა ეძლევათ გამოაქვეყნონ სტატია სხვადასხვა პოლონურ ჟურნალში.

 

ჟურნალების დასახელებები და მოთხოვნები:

 

კულტურა და განათლება (პოლიტიკური მეცნიერება, ფილოსოფია, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, კულტურული სწავლებანი, ჟურნალისტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი)

კოპერნიკუსის ჟურნალი პოლიტიკურ მეცნიერებაში (პოლიტიკური მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები, სამართალი)

ისტორია და პოლიტიკა (პოლიტიკური მეცნიერება, ისტორია, საერთაშორისო ურთიერთობები, კულტურული სწავლებანი, სამართალი)

აღმოსავლური სწავლებანი (პოლიტიკური მეცნიერება,  კულტურული სწავლებანი, სამართალი, ისტორია, სოციოლოგია)

ახალი აღმოსავლეთის პოლიტიკა (პოლიტიკური მეცნიერება,  ისტორია, ეკონომიკა, კულტურა და ხელოვნება, გეოგრაფია)

პოლონეთის პოლიტიკური მეცნიერება - წელიწდეული (პოლიტიკური მეცნიერება და პოლიტიკა პოლონეთში, ევროპასა და სხვა ქვეყნებში)

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ქემერტელიძე; n.kemertelidze@gruni.edu.ge