ევროკავშირი (Culture Moves Europe) აცხადებს საგრანტო კონკურსს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ევროკავშირი (Culture Moves Europe) აცხადებს საგრანტო კონკურსს

ევროკავშირი აცხადებს საგრანტო კონკურსს მათთვის, ვინ დაინტერესებულია კულტურულ მემკვიდრეობასთან, ლიტერატურასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევით. განმცხადებელს უნდა ჰყავდეს საერთაშორისო პარტნიორი, რომელთანაც ერთობლიობაში იმუშავებს კულტურულ პროექტზე.

დამატებითი ინფორმაცია