ყველა ანონსი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


01

ივნ

აკადემიური პერსონალისა და ახალგაზრდა მკვლევრებისათვის

02

ივნ

ირაკლი ყანდაშვილის სახელობის სტიპენდიის დაწესების შესახებ

02

ივნ

სტუდენტური კონფერენცია „ინტერდისციპლინური მიდგომები პრაქტიკულ სტომატოლოგიაში“

04

ივნ

მონოგრაფიის: „უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების გავლენა ტურიზმის სექტორზე“- პრეზენტაცია

05

ივნ

საინფორმაციო ვიზიტი იუსტიციის სახლში

05

ივნ

“სამართლიანობა, როგორც განაწილების პრინციპი“

05

ივნ

HEKS-EPER GEORGIA, ევროკავშირის მხარდაჭერით, აცხადებს საგრანტო კონკურსს

09

ივნ

საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD) აცხადებს საგრანტო პროექტს

13

ივნ

სამართლის სკოლის დოქტორანტის ლაშა კუხიანიძის დისერტაციის საჯარო დაცვა

14

ივნ

ღია საზოგადოების ფონდი აცხადებს ახალ საგრანტო კონკურსს

15

ივნ

Culture Moves Europe აცხადებს კონკურსს

15

ივნ

მედია პროექტი კორპორაციული პასუხისმგებლობის შესახებ - CSRDG აცხადებს ახალ საგრანტო კონკურსს
 1 2 Next