ორგანიზაცია CENN აცხადებს საგრანტო კონკურსს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ორგანიზაცია CENN აცხადებს საგრანტო კონკურსს

ორგანიზაცია CENN (მომავლის ფორმირება დღევანდელობის შეცვლით), ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის –„სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება ინკლუზიური და მწვანე პოსტკოვიდ აღდგენისთვის“– ფარგლებში, აცხადებს საგრანტო კონკურს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, სოციალური მისიის მქონე კერძო სექტორის წარმომადგენლებისა და სოციალური სერვისის მიმწოდებლებისათვის სოციალური სერვისების ხარისხის, ხელმისაწვდომობისა და მოწყვლადი ჯგუფების ცხოვრების გაუმჯობესებაზე.

 

დამატებითი ინფორმაცია