გრუნი რუსთავი 2 -ის ეთერში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრუნი რუსთავი 2 -ის ეთერში

ბიზნესისა და მართვის სკოლის დეკანმა, რექტორის მოადგილემ პროფესორმა ვახტანგ ჭარაიამ და სტუდენტური საინვესტიციო ფონდის ხელმძღვანელმა პროფესორმა რატი ქირიამ რუსთავი 2-ის ეთერში ისაუბრეს უნივერსიტეტში დაფუძნებული პირველი სტუდენტური საინვესტიციო ფონდის მიზნების, საქმიანობის, მიზნობრივი ჯგუფების - თანამედროვე ახალგაზრდებს შორის საფინანსო განათლების აქტუალობის შესახებ.

 

ბატონმა ვახტანგმა და ბატონმა რატიმ ამომწურავი პასუხები გასცეს ჟურნალისტების შეკითხვებს.