გრუნის პროფესორის წიგნის პრეზენტაცია

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრუნის პროფესორის წიგნის პრეზენტაცია


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საქმიანობის ფარგლებში გამოიცა საჯარო მმართველობის დოქტორის, გრუნის ასოცირებული პროფესორის - ნიკა ასვანუას, სამეცნიერო ნაშრომი: „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მექანიზმები“.

 

წიგნი შედგენილია მოქმედი კანონმდებლობისა და არსებული პრაქტიკის შესწავლა/ანალიზის საფუძველზე. მისი მიზანია, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მექანიზმებით დაინტერესებულ პირებს დაეხმაროს მიღებული თეორიული ცოდნის შეფასებასა და განმტკიცებაში.

 

ამასთან, სახელმძღვანელო დაეხმარება სტუდენტებს, პრაქტიკის შესწავლა - განზოგადების საფუძველზე, კონკრეტული შემთხვევების/ სამართლებრივი საკითხების სწორად გააზრებაში.

 

2023 წლის 16 ნოემბერს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში გაიმართა წიგნის პრეზენტაცია. მასში მონაწილეობა მიიღეს სტუდენტებმა, სხვადასხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა.