კვლევითი მობილობა რუმინეთში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


კვლევითი მობილობა რუმინეთში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს სადოქტორო მობილობაში მონაწილეობის შესახებ.

 

რუმინეთის მთავრობის, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს დაფინანსებით, „ეუჟენ იონესკუს" - კვლევითი ფონდი საშუალებას აძლევს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ყველა მიმართულების დოქტორანტს, ისარგებლოს სამთვიანი კვლევებითი მობილობით რუმინეთის პარტნიორ ერთ-ერთ უმაღლეს სასწავლებელში.

 

დაფინანსდება მობილობის მონაწილე დოქტორანტების მგზავრობის ხარჯები და დაენიშნებათ ყოველთვიური სტიპენდია.

 

მსურველებმა მიმდინარე წლის 4 დეკემბრის ჩათვლით უნდა მიმართონ გრუნის საერთაშორისო ურთიერთობების ცენტრს ელფოსტაზე: t.gagoshidze@gruni.edu.ge