გრუნი - წიგნის ფესტივალის მონაწილე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრუნი - წიგნის ფესტივალის მონაწილე


14 ივლისს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ წიგნის ფესტივალში, რომელიც პირველი ქართული სამეცნიერო ნაბეჭდი წიგნის-მარიო მაჯიოს “ქართული ენის გრამატიკის“, გამოცემის 380-ე და თბილისში ვახტანგ მეექვსიის მიერ სტამბის დაარსების 315-ე წლისთავს მიეძღვნა, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაც მონაწილეობდა.

 

ფესტივალზე გრუნიმ უნივერსიტეტისა და აკადემიური პერსონალის ავტორობით ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოცემული 22 სამეცნიერო წიგნი და ჟურნალი წარადგინა, მათ შორის, ისეთი მნიშვნელოვანი გამოცემები, როგორებიცაა საუნივერსიტეტო ჟურნალები: აკადემიური მაცნე, კრიმინოლოგი, ევროკავშირის სამართლის დამხმარე სახელმძღვანელო; ერთობლივი სამეცნიერო გამოცემები: სამედიცინო სამართლისა და მენეჯმენტის ჟურნალი, საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი და სხვ; ასევე, სამეცნიერო კრებულები: ბავშვის უფლებების ისტორიული ევოლუცია (ღ. ხალილი), ბავშვის უფლებათა კოდექსის სახელმძღვანელო კომენტარები (პ. ტურავა, ს. კილაძე), ჯგუფური დანაშაულობა საქართველოში (მ. ბაძაღუა); სანივთო სამართალი (დ. ძამუკაშვილი); ევროპის კავშირის სამართალი (გ. მირიანაშვილი); კონფლიქტები საქართველოში 2012 – 2016 (პ. ზაქარეიშვილი) და სხვ.

 

უნივერსიტეტის მიერ წარდგენილმა გამოცემებმა ფესტივალის სტუმრების დიდი დაინტერესება გამოიწვია, სამეცნიერო ლიტერატურის უკეთ გასაცნობად ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა გულიკო ყეინაშვილმა ფესტივალის მონაწილეები გრუნის საბიბლიოთეკო დარბაზში მიიწვია.