„ფინტექასოციაცია“ - გრუნის პარტნიორი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


„ფინტექასოციაცია“ - გრუნის პარტნიორი

22 ივნისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის დეკანმა, პროფესორმა ვახტან ჭარაიამ და ფინტექასოციაციის თავმჯდომარემ - დავით კიკვიძემ, ხელი მოაწერეს მემორანდუმს ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტების მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებად ჩამოყალიბების უზრუნველსაყოფად.

 

თანამშრომლობის მიზანია სტუდენტებს გამოუმუშაოს ბიზნესის მართვის თანამედროვე თეორიულ-პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, როგორც კორპორაციულ, ისე სპეციალიზებულ საფინანსო-საკრედიტო სფეროში ინოვაციურ ფინანსურ ტექნოლოგიებთან ადაპტირების შედეგად.

 

მემორანდუმი ითვალისწინებს სტუდენტების სტაჟირებას, შემდგომი დასაქმების პერსპექტივით.