ენდრიუ გამბსის საჯარო ლექცია გრუნიში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ენდრიუ გამბსის საჯარო ლექცია გრუნიში


2023 წლის 22 ივნისს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მედიცინის მიმართულების სტუდენტებისთვის საჯარო ლექცია ჩაატარა გრუნის პროფესორმა, ამერიკელმა ქირურგმა, ენდრიუ გამბსმა.

 

საჯარო ლექციაზე განიხილეს: „ხელოვნური ინტელექტის როლი ქირურგიაში და ქირურგიის განვითარებად დარგებში“.

 

პროფესორის საუბარი ფოკუსირებული იყო ავტონომიურ ქმედებებზე ქირურგიაში და იმაზე, თუ როგორ შეძლო ახალმა მიდგომამ, ხელოვნურმა ინტელექტმა, რევოლუცია მოეხდინა ქირურგიული პაციენტების მკურნალობაში.

 

ლექციის დამთავრების შემდეგ დასმული იყო მრავალი საინტერესო კითხვა, ლექციის თემატიკამ სტუდენტების დიდი ინტერესი გამოიწვია.