გარე მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გარე მობილობით გადმომსვლელ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2022-2023 სასწავლო წელის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის წესით ჩარიცხვის უფლების მქონე სტუდენტებმა მ/წ 27 თებერვალს 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე უნდა გააფორმონ სამართლებრივი ხელშეკრულება უნივერსიტეტთან.

 

მისამართი: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3; სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახური.

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge;
ტელ: +995 32 38 44 06 (107)