გრუნის პროფესორის სტატია უცხოურ ჟურნალში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გრუნის პროფესორის სტატია უცხოურ ჟურნალში

ახლახანს გამოქვეყნდა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორის, აკადემიკოს პაატა კერვალიშვილის სამეცნიერო სტატია კანადურ ჟურნალში: Journal of Medical & Clinical Case Studies.

 

სტატიაში წარმოდგენილია უაღრესად აქტუალური კვლევის შედეგები, რომელიც უზრუნველყოფს თეორიული, კომპიუტერული მოდელირებისა და ექსპერიმენტული საფუძვლების შექმნას ვირუსების რეზონანსული თერაპიის მეთოდებისა და ინსტრუმენების შემუშავებისათვის. იხ. სტატია