გამოიცა „აკადემიური მაცნეს“ 2022 წლის ნომერი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გამოიცა „აკადემიური მაცნეს“ 2022 წლის ნომერი

გამოქვეყნდა გრუნის ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალის - „აკადემიური მაცნე“, 2022 წლის ნომერი.

 

ჟურნალში წარმოდგენილია სტატიები - სამართლის, საჯარო მმართველობის, პოლიტიკური ფილოსოფიის, მედიცინის, ფილოლოგიის მიმართულებით.

 

მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო კვლევებს თანამედროვეობის აქტუალური საკითხების შესახებ.

 

ჟურნალის ელექტრონული ვერსიის გაცნობა შესაძლებელია ბმულზე

 

სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი