2022 წელი
GeoEng

2022 წელი

2022 [PDF]  
   
სარჩევი  
   

სამართალი

 
   
დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღებისა და ქმედით მონანიებასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები  
შოთა ტყეშელაშვილი  
5-14  
 
   
ბენეფიციარის იდენტიფიცირება ფულის გათეთრების აღკვეთის (AML) ღონისძიებების მიზნებისთვის  
ლალი ბაგრატიონი  
15-30  
 
   
არსებითი დარღვევა და მისი შედეგები მტკიცებით სამართალში  
გიორგი მიქელაძე  
31-43  
 
   
მასრების გამოკვლევის შედეგების მნიშვნელობა და იდენტიფიკაციისას გასათვალისწინებელი ნეგატიური ფაქტორები  
გიორგი ძინძიბაძე  
44-59  
 
   
მტკიცების ფარგლები - სისხლის საპროცესო სამართლის ინსტიტუტი  
ბექა ქებულაძე  
60-73  
 
   
თანაზომიერების პრინციპის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები (ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით)  
გიორგი ხაზალია  
74-84  
 

 

 

საჯარო მმართველობა

 
   
სკოლის მართვის პოლიტიკა: ლიდერის როლი სკოლის მართვაში  
ხათუნა ნებიერიძე  
85-105  
 
   
საჯარო-კერძო პარტნიორობის შესაძლებლობები და გამოწვევები საქართველოს მაგალითზე  
გიორგი მუმლაძე  
106-121  
 
   

 

 

პოლიტიკური ფილოსოფია

 
   
ყალბი კოლექტიური ნების კონსტრუირების მექანიზმი და ძალაუფლების დიქტატი 2003-2021 წლების საქართველოში  
არჩილ გამზარდია  
122-146  
 
   
რუსეთ-უკრაინის ურთიერთობა და პერსპექტივები  
ოთარ ანდრიაძე  
147-156  
 
   

 

 

მედიცინა

 
   
მოსახლეობის მიერ ანტიბიოტიკების თვითნებურად მოხმარების შესწავლის შედეგები  
ოთარ გერზმავა, ანა თეგეთაშვილი  
157-164  
 
   

 

 

ფილოლოგია

 
   
სამყარო ხუან მარსეს თვალით  
მაია ხაჩიძე  
165-172  
 
   
World through the Eyes of Juan Marsé  
Maia Khachidze  
173-178