საერთაშორისო ფორუმი „მდგრადი ეკონომიკური აღდგენა“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საერთაშორისო ფორუმი „მდგრადი ეკონომიკური აღდგენა“


გრუნის ბიზნესისა და მართვის სკოლის დეკანი, პროფესორი ვახტანგ ჭარაია მონაწილეობდა თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ორგანიზებულ 2 - დღიან საერთაშორისო ფორუმში : „მდგრადი ეკონომიკური აღდგენა“.

 

ფორუმის მონაწილეებმა ვახტანგ ჭარაიას მოხსენება - „სიღარიბის დაძლევის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა", მოისმინეს სოციალური პოლიტიკისა და ურბანული სიღარიბის შემცირებისადმი მიძღვნილ პანელზე.

 

მომხსენებელმა ამომწურავად უპასუხა მონაწილეების მიერ დასმულ კითხვებს.