დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

იხილეთ დოქტორანტობის კანდიდატთა სია, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს შესარჩევი კონკურსი და მოიპოვეს ჩარიცხვის უფლება:

 

ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და დოქტორანტობის კანდიდატს შორის - 2022 წლის 24 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრის ჩათვლით, 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე.

 

მისამართი: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3 (აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ.)

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 238 44 06 (107)