გილოცავთ სასწავლო წლის დაწყებას!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გილოცავთ სასწავლო წლის დაწყებას!

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საბაკალავრო და ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამების ყველა მიმართულების სტუდენტისათვის 2022-2023 სასწავლო წელი დაიწყება 2022 წლის 26 სექტემბერს.

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებით, სასწავლო პროცესი სრულად განხორციელდება COVID 19-ის პანდემიამდე მოქმედ ჩვეულ რეჟიმში, აუდიტორიებში.

 

გილოცავთ სასწავლო წლის დაწყებას!