თბილისის მერია სტუდენტების დაფინანსებას იწყებს

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


თბილისის მერია სტუდენტების დაფინანსებას იწყებს

თბილისის მერია სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი და შშმ სტუდენტებისთვის 2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის დაფინანსების მიზნით 1 სექტემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით იწყებს განცხადებების მიღებას.

 

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების დეტალები იხილეთ დანართში.

 

დანართი