სემინარი მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სემინარი მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის


მ.წ 21 ივნისს, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის, ონლაინ ფორმატით, ჩატარდა სემინარი საბიბლიოთეკო რესურსის გამოყენების საკითხებზე. სემინარს უძღვებოდნენ EBSCO დირექტორი ნანა ხუსკივაძე, პროექტის მენეჯერი ნანა მეტრეველი და უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი გულიკო ყეინიშვილი.

 

სემინარის მიმდინარეობა ჩაიწერა ვიდეო ფორმატით და დაეგზავნა ყველა სტუდენტს, ვინც ვერ დაესწრო სწავლებას.