მედიისა და კომუნიკაციის საგანმანათლებლო - კვლევითი ცენტრი - გრუნის ახალი პარტნიორი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მედიისა და კომუნიკაციის საგანმანათლებლო - კვლევითი ცენტრი - გრუნის ახალი პარტნიორი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტს მედიისა და კომუნიკაციის საგანმანათლებლო - კვლევითი ცენტრის სახით ახალი პარტნიორი ჰყავს.

 

უმაღლესი აკადემიური განათლების ფარგლებში სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობისა და სწავლების პროცესში თეორიული ცოდნის პრაქტიკული გამოცდილებით განმტკიცების მიზნით, მიმდინარე წლის 17 იანვარს ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის საფუძველზეც მხარეები შეთანხმდნენ: დაგეგმონ და განახორციელონ ერთობლივი მიზნობრივი პროექტები, წარმართონ კვლევითი საქმიანობა, ორგანიზება გაუწიონ ერთობლივ კონფერენციებსა და პრაქტიკულ საგანმანათლებლო აქტივობებს, მათ შორის, სტუდენტების სტაჟირებას.