აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

აბიტურიენტებმა, რომლებმაც მოიპოვეთ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის უფლება, უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე გაიარეთ ელექტრონული რეგისტრაცია, დაჯავშნე ვიზიტი უნივერსიტეტში მოსვლამდე და მ/წ 8 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით, 10:00-დან 18:00 საათამდე და წარმოადგინეთ შემდეგი საბუთები:

  • საშუალო სკოლის ატესტატი;
  • სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისთვის);
  • ფოტოსურათი (3X4) CD დისკთან ერთდ;
  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • არასრულწლოვნობის შემთხვევაში კანონიერი წარმომადგენელის (მშობლის) პირადობის მოწმობის ასლი (რეგისტრაცია ხორციელდება კანონიერ წარმომადგენელთან ერთად).

 

რეგისტრაციის საზღაური შეადგენს 25 (ოცდახუთი) ლარს. თანხის გადახდა შეიძლება მითითებულ საბანკო რეკვიზიტებზე:

 

სააქციო საზოგადოება “თიბისი ბანკი“

საბანკო კოდი (მფო) – TBCBGE22

მიმღების დასახელება - შპს “გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი“

საიდენთიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE87TB0655236020100004

 

გაითვალისწინეთ! თქვენ რეგისტრირებულად ჩაითვლებით პორტალზე ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის, სარეგისტრაციო საზღაურის გადახდისა და დოკუმენტების წარმოდგენის შემდეგ.

 

ელექტრონული რეგისტრაცია გაიარე აქ

 

ვიზიტის დაჯავშნა:

(ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია)

 

08 სექტემბერი:

10:00 10:20 10:40 11:00 11:20
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40 16:00 16:20
16:40 17:00 17:20 17:40  

 

09 სექტემბერი:

10:00 10:20 10:40 11:00 11:20
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40 16:00 16:20
16:40 17:00 17:20 17:40  

 

10 სექტემბერი:

10:00 10:20 10:40 11:00 11:20
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40 16:00 16:20
16:40 17:00 17:20 17:40  

 

11 სექტემბერი:

10:00 10:20 10:40 11:00 11:20
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40 16:00 16:20
16:40 17:00 17:20 17:40  

 

12 სექტემბერი:

12:00 12:20 12:40 13:00 13:20
13:40 14:00 14:20 14:40 15:00
15:20 15:40 16:00 16:20 16:40
17:00 17:20 17:40    

 

13 სექტემბერი:

10:00 10:20 10:40 11:00 11:20
11:40 12:00 12:20 12:40 13:00
13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
15:00 15:20 15:40 16:00 16:20
16:40 17:00 17:20 17:40  

 

მისამართი: თბილისი, ირინა ენუქიძის 3

 

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი
ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge ტელ: (+995 32) 238 44 06 (107)