გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის პროცედურა

შიდა მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა, სპეციალობის შეცვლის მიზნით, მ/წ 12 თებერვლიდან 19 თებერვლის ჩათვლით, განცხადება რექტორის სახელზე (იხ.ფორმა) აკადემიურ ცნობასთან (ნიშნების ფურცელთან) ერთად, უნივერსიტეტის მიერ მინიჭებული ელექტრონული ფოსტიდან უნდა გამოაგზავნოთ ფოსტაზე:

info@gruni.edu.ge

p.beridze@gruni.edu.ge

 

რეგისტრაციის საზღაური შეადგენს 15 (თხუთმეტი) ლარს. თანხის გადახდა შესაძლებელია:

 

ს.ს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

მიმღების დასახელება: შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

საიდენთიფიკაციო კოდი - 200002120

ანგარიშსწორების ანგარიში - GE87TB0655236020100004

 

საკონტაქტო პირი: ფიქრია ბერიძე - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და სერვისის სამსახურის უფროსი ელ-ფოსტა: p.beridze@gruni.edu.ge;
ტელ: +995 32 38 44 06 (107)