საუკეთესო შეთავაზება Erasmus+ - ისგან სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საუკეთესო შეთავაზება Erasmus+ - ისგან სტუდენტებსა და აკადემიურ პერსონალს!

სტუდენტებს, ვისაც სურვილი აქვთ, Erasmus+ -ის პროგრამის ფარგლებში სწავლა განაგრძონ პოლონეთში, იან კოხონოვსკის უნივერსიტეტში, უმოკლეს დროში პირადი მონაცემები (სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და სკოლის დასახელება) უნდა გააგზავნონ მისამართზე: international@gruni.edu.ge

 

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ: ჟურნალისტიკის, ბიზნესისა და მართვის, სამართლისა და საჯარო მმართველობის სტუდენტებს. სწავლის ხარჯები პროგრამის ფარგლებში სრულად ფინანსდება.

 

აღნიშნული პროგრამა, ასევე, ითვალისწინებს აკადემიური პერსონალის მივლინებას ერთი კვირით ლექციებით წასაკითხად.

 

მსურველმა პირადი მონაცემები (სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი და სკოლის დასახელება) უმოკლეს დროში უნდა გააგზავნონ მისამართზე: international@gruni.edu.ge

 

პროგრამით გათვალისწინებულია მოგზაურობის ხარჯების სრულად დაფარვა.

 

პირველ კურსელების მობილობას პროგრამა არ ითვალისწინებს.