დემოკრატია და მასთან დაკავშირებული მეტად რთული ცნებები: თავისუფლება, პასუხისმგებლობა, უფლებები და მოვალეობები თითქმის 30 წლის დამოუკიდებელ საქართველოში...

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დემოკრატია და მასთან დაკავშირებული მეტად რთული ცნებები: თავისუფლება, პასუხისმგებლობა, უფლებები და მოვალეობები თითქმის 30 წლის დამოუკიდებელ საქართველოში...

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის პროფესორი, ფილოსოფიის დოქტორი - მიხეილ გოგატიშვილი სტუმრად იმედის გადაცემაში "შემდეგი გაჩერება"