მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

გასაუბრების შედეგები იხილეთ:

 

ბიზნესის ადმინისტრირება

კლინიკური ფსიქოლოგია

მასობრივი კომუნიკაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა

სამართალი

საჯარო მმართველობა და პოლიტიკა

 

სამართლებრივი ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და მაგისტრანტობის კანდიდატს შორის - 2020 წლის 22 სექტემბერიდან 25 სექტემბრის ჩათვლით 11:00-დან 18:00 საათამდე.