გამოიცა მეთოდოლოგიური გზამკვლევი - სახელმწიფო მოწყობის სამართალი, სტუდენტებისა და ლექტორებისათვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


გამოიცა მეთოდოლოგიური გზამკვლევი - სახელმწიფო მოწყობის სამართალი, სტუდენტებისა და ლექტორებისათვის

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამართლის პროგრამის ფარგლებში გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მონაწილეობით გამოიცა მეთოდოლოგიური გზამკვლევი - სახელმწიფო მოწყობის სამართალი, სტუდენტებისა და ლექტორებისათვის.

 

გზამკვლევი აღწერს იმ თემებს, რომლებსაც სტუდენტი სახელმწიფო მოწყობის სამართლის შესწავლისას უნდა გაეცნოს - წარმოდგენილია სასწავლო მიზნები და მეთოდური რეკომენდაციები, მითითებულია შესაბამისი ლიტერატურა; შემოთავაზებულია რეკომენდაცია განსახილველი თემების დროში განაწილების შესახებ და სხვ.

 

გარდა ქართულენოვანი წყაროებისა, დანართში განთავსებულია გერმანულენოვანი ლიტერატურა (მისი ქართული თარგმანი), რომელიც მეთოდური გზამკვლევისთვის სპეციალურად შეირჩა და ითარგმნა.


გამოცემის ელექტრონული ვერსიის ჩამოტვირთვა