სამაგისტრო გამოცდა/გასაუბრების შედეგები სპეციალობაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამაგისტრო გამოცდა/გასაუბრების შედეგები სპეციალობაში

სამაგისტრო გამოცდა/გასაუბრების შედეგები სპეციალობაში

 

მნიშვნელოვანია! სამართლებრივი ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და მაგისტრანტობის კანდიდატს შორის - 2019 წლის 18 სექტემბერიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით, 11:00-დან 18:00 საათამდე.