პროექტი „საუბრები ფსიქოლოგიაზე“ დაიწყო

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროექტი „საუბრები ფსიქოლოგიაზე“ დაიწყო


13 მაისს გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სტუდენტური ლექტორიუმის ინიციატივით მოსწავლეებისათვის დაიწყო პროექტი „ საუბრები ფსიქოლოგიაზე“.

 

ეს გადაწყვეტილება ფსიქოლოგიის მიმართულების წარჩინებულმა სტუდენტებმა ამ საკითხებისადმი მოსწავლეების დიდი ინტერესის გამო მიიღეს.

 

პროექტში კერძო და საჯარო საგანმანათლებლო დაწესებულების 60-ზე მეტი მოსწავლე მონაწილეობს.

 

პირველი შეხვედრა დაეთმო მოწვეული პროფესორის თამარ ჩხაიძის ინტერაქტიურ ლექციას, რომელმაც ისაუბრა ფსიქოლოგიური ტესტების საფუძველზე პიროვნების ტიპების გამოვლენის შესახებ.

 

ლექციამ მოსწავლეების დიდი მოწონება დაიმსახურა.

 

14-15 მაისს პროექტი სტუდენტი-ლექტორების პოპულარული ლექცია-საუბრებით გაგრძელდება.

 

სალომე ბერუაშვილი, მანანა გელაშვილი, როენა ბახია, მაგდა ლომაია, ნატა კურტანიძე, გიორგი კარსანიძე, ვეკო ჩეკურაშვილი და ლექსო ცხოვრებაძე თეორიული და პრაქტიკული ელემენტების გამოყენებით მოსწავლეებთან ისაუბრებენ: ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიურობის სინდრომის, მავნე ჩვევების (გიმბლინგი, ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია), ბულინგის, დეპრესიისა და სუიციდის გამომწვევი ფაქტორებისა და ემოციის მართვის შესახებ.

 

პროექტი უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლების დახმარებითა და ჩართულობით ხორციელდება.

 

21 მაისს „ საუბრები ფსიქოლოგიაზე“ პროფესორ თამარ გაგოშიძის საჯარო ლექციით დაიხურება.

 

უნივერსიტეტში სტუდენტური ლექტორიუმი ერთი წელია ფუნქციონირებს. ცოდნის გაღრმავებასა და საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენასთან ერთად, მისი მიზანია მიღებული ცოდნის გადაცემა და ამით თაობათა შორის კავშირის განმტკიცება, პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობა და უნივერსიტეტის პოპულარიზაცია.

 

სტუდენტური ლექტორიუმის მუშაობაში უნივერსიტეტის სხვადასხვა სპეციალობის წარჩინებული სტუდენტებიც აქტიურად მონაწილეობენ.