პროექტი „ერთი დღე ლექტორად“

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


პროექტი „ერთი დღე ლექტორად“

18-19 დეკემბერს გრიგოლ რობაქიძისა და ევროპის უნივერსიტეტების მხარდაჭერით კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციამ განახორციელა პროექტი - „ერთი დღე ლექტორად.“

 

პროექტი მიზნად ისახავდა აკადემიური/პედაგოგიური საქმიანობით სტუდენტების დაინტერესებასა და პროფესიული საქმიანობის პოპულარიზაციის ხელშეწყობას. ამასთან ერთად, სტუდენტებში აუდიტორიასთან ურთიერთობისა და ინტერაქტიური კომუნიკაციის უნარის გამომუშავებას.

 

პროექტში მონაწილეობდნენ სამართალმცოდნეობის/საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები.

 

18 დეკემბერს პროექტის ოფიციალური გახსნა გაიმართა გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში, სადაც გასაუბრების შედეგად შერჩეულმა სამმა სტუდენტმა-ლექტორმა წარმოადგინა სალექციოდ მომზადებული თემა:

  • ლიკა ნავროზაშვილმა - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა - „საკანონმდებლო ხარვეზის განხილვა დაზღვევის სამართლის მაგალითზე“;
  • მარიამ ცხადაძემ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა - „ადმინისტრაციული ხელშეკრულება, როგორც საჯარო მოხელის შესახებ ახალი კანონის ნოვაცია“;
  • მარიამ სულავამ - სულხა - საბა ორბელიანის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტმა - „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო“.

 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, რომლებიც ლექციას ესწრებოდნენ, განსახილველ თემასთან დაკავშირებით დასვეს მათთვის საინტერესო შეკითხვები და სპეციალურ ჟიურისთან ერთად შეაფასეს თითოეული სტუდენტი-ლექტორის ნამუშევარი.

 

სტუდენტი-ლექტორების ლექციას ესწრებოდა უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, პროფესორი - ანა ფირცხალაშვილი.

 

პროექტში გამარჯვებულ სტუდენტებს გადაეცემათ სეტრიფიკატი. მათთვის გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა სპეციალური პრიზებიც დააწესა.

 

გამარჯვებულების შესახებ საბოლოო შედეგებს სპეციალური ჟიური 20 დეკემბერს გამოაცხადებს.