სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებითი მიღების გამოცდის შედეგები

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებითი მიღების გამოცდის შედეგები

სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებითი მიღების გამოცდის შედეგები იხილეთ აქ.

 

სამართლებრივი ხელშეკრულების გაფორმება უნივერსიტეტსა და მაგისტრანტობის კანდიდატს შორის - 2018 წლის 4 ოქტომბერი 11:00 საათიდან 14:00 საათამდე.