წარმატება ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენციაზე

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


წარმატება ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენციაზე


საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოს მიერ ორგანიზებულ ტურიზმის საერთაშორისო კონფერენციაზე უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტმა ნინო საჩალელმა წარადგინა კვლევა: “ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და სტრატეგიული მიზნები“. კვლევა ეხებოდა საქართველოს ტურიზმის განვითარების სტრატეგიაში წარმოდგენილი მეხუთე მიზნის შესრულებას.

 

დოქტორანტმა კონფერენციის სამი საკონკურსო ეტაპი: I ეტაპი - თეზისების წარდგენა, II ეტაპი  - ნაშრომების წარდგენა, III ეტაპი - შერჩეული ნაშრომების კონფერენციაზე წარდგენა, წარმატებით გადალახა, მისმა ნაშრომმა მოწონება დაიმსახურა.

 

ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ ნინო საჩალელს კვლევაში მონაწილეობისათვის მადლობა გადაუხადა, წარმატება მიულოცა და სერტიფიკატი გადასცა.

 

 

საკონტაქტო პირი: მაკა ფირანაშვილი m.piranashvili@gruni.edu.ge

თამარ გამსახურდია t.gamsakhurdia@gruni.edu.ge