სასწავლო-პრაქტიკული ტური ევროპაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სასწავლო-პრაქტიკული ტური ევროპაში


უნივერსიტეტის საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის ქართულ-გერმანული სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები, სასწავლო-პრაქტიკული კურსის ფარგლებში, უნივერსიტეტის დაფინანსებით, 2018 წლის 10-16 თებერვალს იმყოფებოდნენ ევროპაში (საფრანგეთი, გერმანია, შევეიცარია).

 

სტუდენტები გაეცნენ ევროსაბჭოს, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და ევროპის პარლამენტის საქმიანობას, მუშაობის რეგლამენტს, შეხვდნენ აღნიშნული სტრუქტურების ოფიციალურ წარმომადგენლებს, დაათვალიერეს ღირსშესანიშნაობები.

 

სასწავლო-პრაქტიკულ ტურს ხელმძღვანელობდა ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი ლამარა ქადაგიძე.

 

 

საკონტაქტო პირი: ლამარა ქადაგიძე Lamara_kad@yahoo.com