ნიკა კოღუა საერთაშორისო პროექტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ნიკა კოღუა საერთაშორისო პროექტში


მ/წლის 20-24 აპრილს, ბერლინში ჩატარდა Erasmus Student Network-ის ყოველწლიური შეხვედრა, სადაც მიწვეული იყვნენ წარმომადგენლები 40 ქვეყნიდან, მათ შორის, საქართველოდან.

 

ჩვენი უნივერსიტეტის მხარდაჭერით ამ ღონისძიებაზე გაემგზავრა  ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტი ნიკა კოღუა, რომელმაც წარადგინა საქართველო და გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი - შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო უნივერსიტეტის მიღწევები, გაცვლით პროგრამებში ჩართულობის ხარისხი, გაუზიარა ინფორმაცია უნივერსიტეტში არსებული პროგრამების შესახებ და აჩვენა უნივერსიტეტის თანამედროვე ინფრასტრუქტურა.

 

 

საკონტაქტო პირი: ქეთი მაისურაძე k.maisuradze@gruni.edu.ge 577-25-34-60