დოქტორანტ გურამ ბერბიჭაშვილის (მიტროპოლიტი გრიგოლი) დისერტაციის დაცვა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


დოქტორანტ გურამ ბერბიჭაშვილის (მიტროპოლიტი გრიგოლი) დისერტაციის დაცვა


გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში შედგა ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების სკოლის დოქტორანტის გურამ ბერბიჭაშვილის (მიტროპოლიტი გრიგოლი) დისერტაციის დაცვა თემაზე: „იონა ხელაშვილის მეტაფიზიკური კონცეფცია“.

 

დოქტორანტს სამეცნიერო ხელმძღვანელობას უწევდა: ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი თენგიზ ირემაძე

 

საატესტაციო-საექსპერტო კომიტეტის მუშაობაში მონაწილეობდა, კომიტეტის წევრი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის პროფესორი ჰელმუდ შნაიდერი (გერმანია), რომელმაც მაღალი შეფასება მისცა სადისერტაციო ნაშრომს. გადაწყვეტილება დასამტკიცებლად გადაეცა საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოს.

 

 

საკონტაქტო პირი: ამირან მოსულიშვილი a.mosulishvili@gruni.edu.ge