ცესკოს სემინარი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ცესკოს სემინარი


საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და ცესკოს სწავლების ცენტრის პროექტის - არჩევნები და არჩევნებში მონაწილეობის მნიშვნელობა - ფარგლებში, სტუდენტ ამომრჩეველთა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლების მიზნით, უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, ჩატარდა სპეციალური სემინარები. სემინარში მონაწილე სტუდენტებს გადაეცათ ცესკოს სერტიფიკატები.

 

 

საკონტაქტო პირი: ია ხურციძე 599509696