ფრენსის ბეკონი - ახალი ატლანტიდა

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ფრენსის ბეკონი - ახალი ატლანტიდა

ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სერიის - „ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის კლასიკური და თანამედროვე ტექსტები“ - ფარგლებში გამოიცა ფრენსის ბეკონის ნაშრომი „ახალი ატლანტიდა“.

 

თარგმანი შეასრულა ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელმა გიორგი ხუროშვილმა.