საჯარო მოხელეთა საკონსულტაციო ცენტრის პრეზენტაცია ბათუმში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


საჯარო მოხელეთა საკონსულტაციო ცენტრის პრეზენტაცია ბათუმში


9 მარტს გაიმართა საჯარო მოხელეთა საკონსულტაციო ცენტრის პრეზენტაცია ქალაქ ბათუმის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში. საკონსულტაციო ცენტრის მიზნებზე, მის ფუნქციებსა და სამომავლო თანამშრომლობის ფორმატზე ცენტრის თანახელმძღვანელმა, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანმა, პროფესორმა ანა ფირცხალაშვილმა ისაუბრა. ბათუმის საკრებულოს ცალკეული სამსახურეისათვის განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა, ცენტრის შეთავაზება, რომელიც სამეცნიერო/ანალიტიკური კვლევის დაკვეთას გულისმობს. შეხვედრამ საინტერესოდ ჩაირა. დაიგეგმა სამომავლო თანამშრომლობა.

 

 

საკონტაქტო პირი: ანა ფირცხალაშვილი a.phirtskhalashvili@gruni.edu.ge