სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და ჰაიდენჰაიმის უნივესიტეტს (გერმანია) შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტები ნინო ჯაფარიძე და თამარ ოთარაშვილი, 2016 წლის 1 ოქტომბრიდან, ერთი სემესტრით იმყოფებოდნენ აღნიშნულ უნივერსიტეტში. სწავლების პროცესი დაფინანსდა გერმანული მხარის მიერ. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს გადაეცათ სერთიფიკატები, დაგროვილი კრედიტები კი ჩაეთვალათ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში.

 

შთაბეჭდილებები

 

 

საკონტაქტო პირი: ალექსანდრე რაიბული 595 51 98 34