ინტერაქტიური სემინარი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ინტერაქტიური სემინარი


109-ე აუდიტორიაში ტურიზმის პროგრამის სტუდენტებისთვის ინტერაქტიური სემინარი ჩაატარა სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციისა და საქართველოს გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ქეთი მელაძემ.

 

სემინარზე განხილულ იქნა ტურიზმის სფეროში არსებული სიახლეები და პრობლემები, სასტუმროებისა და რესტორნების ქსელის განვითარების თავისებურებები, ტენდენცია და პერსპექტივები; პროფესიონალი გიდების მომზადების სფეროში არსებული ხარვეზები და სტუდენტების დასაქმების საკითხები.

 

 

საკონტაქტო პირი: მაკაფირანაშვილი m.piranashvili@gruni.edu.ge