მათე გარდავას მასტერ-კლასი ბიზნესისა და მართვის სკოლაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


მათე გარდავას მასტერ-კლასი ბიზნესისა და მართვის სკოლაში


28 ოქტომბერს, ბიზნესის და მართვის სკოლის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

 

ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ექსპერტმა მათე გარდავამ ჩაატარა მასტერ-კლასი თემაზე “კერძო საკუთრების დამკვიდრება და პრივატიზაციის პროცესი საქართველოში“. განხილული იქნა, საქართველოში, კერძო საკუთრების ფორმირების პარადიგმები უცხოური გამოცდილების ფონზე, გაანალიზებულდა განხორციელებული და მოსალოდნელი პრივატიზაციის პროცესები, არსებული შესაძლებლობები და მოსალოდნელი საფრთხეები.

 

მასტერ-კლასის ფარგლებში გაიმართა საქმიანი დისკუსია.

 

 

საკონტაქტო პირი: ვასილ კიკუტაძე v.kikutadze@gruni.edu.ge