სტუდენტების მონაწილეობა ერაზმუს + (Erasmus +) პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა ერაზმუს + (Erasmus +) პროგრამაში

2016 წლის 1 ოქტომბერს, სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი თამთა ნარსია სწავლის გასაგრძელებლად გაემგზავრა ლაზარსკის უნივერსიტეტში (პოლონეთი) 1 სემესტრით ერაზმუს + (Erasmus +) გაცვლით პროგრამის ფარგლებში.

 

სტუდენტის გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობის და ცხოვრების საფასურს უზრუნველყოფს ერაზმუს+ (Erasmus+) გაცვლითი პროგრამა.

 

პოლონეთში დაგროვილი კრედიტები აღიარებულ იქნება გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტში.

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ქემერტელიძე 577 53 86 26; n.kemertelidze@gruni.edu.ge