ვიზიტი ლაზარსკის უნივერსტეტში (პოლონეთი)

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


ვიზიტი ლაზარსკის უნივერსტეტში (პოლონეთი)

2016 წლის 11 ივლისს, ერაზმუს + (Erasmus +) პროგრამის ფარგლებში, გრიგოლ რობაქიძის  სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მართვის სკოლის მენეჯმენტის საბაკალავრო პროგრამისა და ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი  ვასილ კიკუტაძე  გაემგზავრა ლაზარსკის უნივერსიტეტში (პოლონეთი), სადაც ის უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან ერთად ერთი კვირის მანძილზე იმუშავებს სხვადასხვა ადმინისიტრაციულ და საგანმანათლებლო საკითხებზე.

 

პროექტი სრულად ფინანსდება ევროკავშირის მიერ.

 

 

საკონტაქტო პირი: ნინო ქემერტელიძე n.kemertelidze@gruni.edu.ge 577 53 86 26