სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სტუდენტების მონაწილეობა გაცვლით პროგრამაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტსა და ჰაიდენჰაიმის უნივესიტეტს (გერმანია) შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ბიზნესისა და მართვის სკოლის სტუდენტები ავთანდილ ალფაიძე და ისაკ ავალიანი, 2016 წლის 3 ივლისიდან, ერთი სემესტრით ისწავლიან აღნიშნულ უნივერსიტეტში. სწავლების პროცესი ფინანსდება გერმანული მხარის მიერ. კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს გადაეცემათ სერთიფიკატები, დაგროვილი კრედიტები კი ჩაეთვლებათ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში.

 

 

საკონტაქტო პირი: ალექსანდრე რაიბული 595 51 98 34