სწავლა ნანტის უნივერსიტეტში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


სწავლა ნანტის უნივერსიტეტში


გრიგოლ გრობაქიძის უნივერსიტეტსა და ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტს (საფრანგეთი) შორის დადებული მემორანდუმის საფუძველზე, საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის სკოლის სტუდენტები სოფიო თავბერიძე, ქრისტინე კირაკოსიანი, სამართლის სკოლის სტუდენტი ნინო ღარიბოვი და ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის, ფსიქოლოგიის პროგრამის სტუდენტი გვანცა ძნელაძე ერთ სემესტრიანი სწავლის შემდეგ ქ. ნანატიდან დაბრუნდნენ თბილისში. სტუდენტებს გადაეცათ სერთიფიკატები - დაგროვილი კრედიტები ჩაეთვალათ სასწავლო დატვირთვაში, რაც აისახება დანართში.

 

საფრანგეთში სწავლა, მემორანდუმის ფარგლებში, დააფინანსა ნანტის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ხოლო ცხოვრების, ხარჯები ნაწოლობროვ - გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტმა.

 

სტუდენტების შთაბეჭდილებები:

ნინო ღარიბოვი

სოფიო თავბერიძე

 

საკონტაქტო პირი: ნათია მეტრეველი n.metreveli@gruni.edu.ge