იურიდიული კლინიკა მაგისტრანტებისათვის

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტი


იურიდიული კლინიკა მაგისტრანტებისათვის


მ/წ 23-24 ივნისს, იურიდიული კლინიკების (თბილისის მერიის “ჩემი ადვოკატი“ და „სამართლის სახლი“) წარმომადგენლები შეხვდნენ სამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს. შეხვედრებზე განხილულ იქნა იურიდიული კლინიკების მიერ შემოთავაზებული სასწავლო პრაქტიკის სილაბუსები და მუშაობის წესი.

 

ახალი სასწავლო წლიდან სამართლის სკოლის მაგისტრანტები სემესტრულ პრაქტიკულ კურსს, სამართლის ცალკეული დარგების მიხედვით, გაივლიან აღნიშნულ კლინიკებში.

 

 

საკონტაქტო პირი: ნათია მეტრველი n.metreveli@gruni.edu.ge